Новини

Неучебни дни организация до края на учебната година

Прием в 1 клас 2021/2022г.

  I клас - за учебната 2021/ 2022г.

Грамоти - областен кръг на олимпиада по астрономия

Списък с резултатите от Националното математическо състезание "Европейско Кенгуру"