Новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЪРВОКЛАСНИК

ОБЯВА

STEM ЦЕНТЪР В 45.ОУ ''К. ВЕЛИЧКОВ''

Извънкласна дейност - ФАРОС