За нас

За нас

Историята започва с това, че е отпуснат терен на улица “Русе”.
През 1929 година отваря врати  първото училище на квартал “Захарна фабрика”. През различните години то се променя. Започва като начално. По-късно се слива с 15-та прогимназия и става 15 ОУ “Константин Величков”. От 1960 година отново е начално. През 1986 година, когато кварталът придобива сегашния си вид, с повече от 20 000 жители, отново по настояване на родителския актив и живеещите тук , се построява нова сграда, в която и до днес се помещава училището. Школото прераства в  основно, а през 1989 година се развива като  45 ЕСПУ с преподаване на английски  език. Две години по-късно, поради големия брой ученици се разделя на 45. ОУ и II АЕГ.
От  1955 година до днес номерът му е 45, но патронът неизменно е  “Константин Величков”
Днес 45. ОУ “Константин Величков” е едно от най-големите основни училища в  столицата. Със своя професионализъм педагогическия колектив се стреми да го съхрани и развие като едно от добрите, желани и предпочитани училища.