Кариерно ориентиране и консултиране

Кариерно ориентиране и консултиране

Кариерно ориентиране и консултиране

05.06.2024

През месеците Март, Април и Май 2024г. в 45 ОУ „Константин Величков“ бяха проведени групови занимания по кариерно ориентиране с учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас. Темите и целите на занятията бяха насочени към запознаване на учениците с основните етапи на кариерното ориентиране, обогатяване и задълбочаване на познанията им за различни професии, осъзнаване на необходимостта от себепознание и изследване на индивидуалните интереси, способности и нагласи за избора на образование и бъдеща професия, подпомогне на седмокласниците за по- информиран и осъзнат образователен избор след 7-ми клас, чрез запознаване с вариантите за средно образование в България, видовете училища и паралелки, за които могат да кандидатстват, съществуващите профили - в паралелките с профилирана подготовка и професионалните области – в паралелките, предлагащи професионално образование, начини на балообразуване и източници на информация, които могат да ползват. Занятията бяха проведени от Галина Йорданова – кариерен консултант към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР-КОК-София). ЦПЛР-КОК-София предлага безплатни индивидуални консултации за всички ученици и техните родители, след предварителна заявка.