Директор

Длъжност: Директор
Име: Лиана Грозева-Кирякова 
Образование: магистър
Специалност: Педагогика, Българска филология, АЕ

Специализация: Модернизация на образователния процес; Лидерска академия за училищни директори- 2020г.
Професионална квалификационна степен: ПКС I