Ръководство

Длъжност: Директор
Име: Лиана Грозева-Кирякова 
Образование: магистър
Специалност: Педагогика, Българска филология, АЕ

Специализация: Модернизация на образователния процес; Лидерска академия за училищни директори- 2020г.
Професионална квалификационна степен: ПКС I


Длъжност: Заместник директор по учебна дейност
Име: Стойка Куртева
Образование: магистър
Специалност: физика, математика


Длъжност: Заместник директор по учебна дейност
Име: Анна Павлова - Илева
Образование: магистър
Специалност: Физическо възпитание и спорт

Професионална квалификационна степен: ПКС IІ


Длъжност: Заместник директор по административно-стопанска дейност
Име: Зоя Димитрова
Образование: магистър
Специалност: Стопанско управление, Информационни технологии, Химия 
Професионална квалификационна степен: ПКС IV