Ръководство

 Длъжност: Директор
Име: Лиана Грозева-Кирякова 
Образование: магистър
Специалност: Педагогика, Българска филология, АЕ
Специализация: Модернизация на образователния процес 
Професионална квалификационна степен: ПКС I


Длъжност: Заместник директор по учебна дейност
Име: Стойка Куртева
Образование: магистър
Специалност: физика, математика