Ръководство

Длъжност: Директор
Име: Лиана Грозева-Кирякова 
Образование: магистър
Специалност: Педагогика, Българска филология, АЕ

Специализация: Модернизация на образователния процес; Лидерска академия за училищни директори- 2020г.
Професионална квалификационна степен: ПКС I


Длъжност: Заместник директор по учебна дейност
Име: Миглена Въткова
Образование: магистър
Специалност: Mатематика и Информационни технологииДлъжност: Заместник директор по административно-стопанска дейност
Име: Зоя Димитрова
Образование: магистър
Специалност: Стопанско управление, Информационни технологии, Химия
Професионална квалификационна степен: ПКС IV