Квалификация

Квалификация

Квалификация

На 09.11. и 16.11.2019 г. се проведе обучение на 25-ма учители за работа с Облачни технологии. Всички получиха сертификати от Център за творческо обучение - Училище в облака.