Новини

„Лесовъди за един ден“

Републикански шампион по джудо

Програма ПРОЕКТНИ  ДЕЙНОСТИ за учениците от  V, VI и VII  клас за периода 21.06-30.06.2021г. и СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ на учениците от VII клас за същият период.

Конкурси "Рицарят в мен" и "Земята нашият единствен дом"

СПОРТЕН ПРАЗНИК