Новини

За учениците от 5 клас

Организация на учебния ден за 27.05.2021г. и 28.05.2021г.за учениците от прогимназиален етап и учебни стаи за 3-ти клас

Спортен празник

Занимателна стая по НП"Съвременна образователна среда"