Открит урок по Английски език

Открит урок по Английски език

Открит урок по Английски език

27.05.2024

През изминалата седмица учениците от четвърти клас проведоха часовете си по Английски език с г-жа Горанова и г-жа Кирилова в кабинетите, предвидени  за прогимназиален етап.

Учениците показаха отлични знания и участваха активно. Изпълниха множество упражнения, използвайки интерактивните дъски и всички налични електронни ресурси - музикални книги и електронни учебници. 
Очакваме ги с нетърпение в пети клас да покоряват върхове в овладяването на езика на Шекспир