Открит  урок  по Компютърно моделиране

Открит  урок  по Компютърно моделиране

Открит  урок  по Компютърно моделиране

10.05.2024

Да предизвикаш и изненадаш  днешното младо поколение с нещо от света на новите технологии е сериозно предизвикателство!

В продължение на две години нашите възпитаници имаха часове по компютърно моделиране. Те усвоиха елементите от средата за програмиране Scratch, създадоха много проекти и игри. 
Във връзка със завършване на начален етап на основното си образование, учениците от четвъртите класове  демонстрираха своите образователни игри пред учителите по КМИТ в прогимназиален етап .
Всички деца показаха много добри умения и интерес към технологиите.
 
 Урокът за ПРОМЕНЛИВИ се представи от учителите М. Николаева и М. Петрунова.