Открит урок по география за 4. клас

Открит урок по география за 4. клас

Открит урок по география за 4. клас

07.05.2024

„Опознай родината, за да я обикнеш!“

Всички четвъртокласници участваха в открит урок по география на България.
Малките ученици показаха отлични знания , а госпожа Павлова и нейните помощници от седми клас им показаха, 
че географията е изключително интересна и необятна наука.
 В игри и викторини часът премина неусетно!
„Нямам търпение да стана пети клас! Ще уча много, ще ходя на олимпиади и всички ще се гордеят с мен!“- каза четвъртокласникът Мирослав
вдъхновен от урока.
Беше интересно, емоционално и полезно! Благодарим!