Беседа на тема „Правила за поведение и действия при бедствия и аварии“

Беседа на тема „Правила за поведение и действия при бедствия и аварии“

Беседа на тема „Правила за поведение и действия при бедствия и аварии“

16.04.2024
На 16.04.2024 г. първокласниците и второкласниците участваха в беседа на тема „Правила за поведение и действия при бедствия и аварии“, в която лектор беше инспектор Валя Ботева от Трета РСПБЗН София .
Тя презентира интересни факти, алгоритъм за действие при бедствия и аварии, зададе въпроси на учениците.
Първокласниците и второкласниците демонстрираха добри знания, които обогатиха в интересната беседа.