Неучебен ден 06.11.2023 г. понеделник

Неучебен ден 06.11.2023 г. понеделник

Неучебен ден 06.11.2023 г. понеделник

1.11.2023

В изпълнение на заповед №РД09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че 06.11.2023 г. (понеделник) е неучебен ден за всички ученици от 45. ОУ, поради провеждане на втори тур на избори 2023.