Четвърто място в Областно ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Четвърто място в Областно ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Четвърто място в Областно ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На 29.04.2022 г. отборът на 45. ОУ "Константин Величков" участва в Областно ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" и се представи отлично в първи етап - решаване на тест за проверка на знанията на учениците за справяне при бедствия и извънредни ситуации.

На 13.05.2022 г. се състоя вторият етап от състезанието - практически задачи в пет тематични центъра: "Защита при бедствия", "Защита при промишлени аварии", "Индивидуални средства за защита на дихателните органи", "Пожарна безопасност" и "Първа помощ".

Нашите участници в състав с ръководител Мая Шаламанова, Юлия Ненова-капитан-7б клас, Вивиан Николова, Виктория Андреева и Макрина Благоева-  от 6г клас, се представиха блестящо и с малка разлика в крайното класиране заеха четвърто място и бяха наградени с грамота и награди.