Програма ПРОЕКТНИ  ДЕЙНОСТИ за учениците от  V, VI и VII  клас за периода 21.06-30.06.2021г. и СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ на учениците от VII клас за същият период.

Програма ПРОЕКТНИ  ДЕЙНОСТИ за учениците от  V, VI и VII  клас за периода 21.06-30.06.2021г. и СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ на учениците от VII клас за същият период.

Програма ПРОЕКТНИ  ДЕЙНОСТИ за учениците от  V, VI и VII  клас за периода 21.06-30.06.2021г. и СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ на учениците от VII клас за същият период.

Програма ПРОЕКТНИ  ДЕЙНОСТИ за учениците от  V, VI и VII  клас за периода 21.06-30.06.2021г. и СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ на учениците от VII клас за същият период.