ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

От ПОНЕДЕЛНИК-  06.12.2021г. се връщат присъствено в училище учениците от 5-7 клас, за  които имат подадени от родител - декларации за тестване. Отнася се за всички паралелки, без 6. А клас.Там има подадени 9 декларации от общо 24 ученици в паралелката и затова те остават в ОРЕС.

 Учениците да се явят в училище 10,15 мин. преди началния час и ще бъдат въведени в училището от класните ръководители.

Учениците, които продължават в ОРЕС, ще се обучават синхронно с класа.

Учениците от 6. А клас ще са също по новото разписание, учителите ще преподават от тяхната класна стая, когато имат час.

За 1-4 клас също ще има тестване сутринта. Това ще става само 1 път седмично  в понеделник.

От Ръководството на 45. ОУ "К. Величков"