Проектни дейности - юни

Проектни дейности - юни

Проектни дейности - юни

 

ПРОГРАМА


на ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ и обща подкрепа за 1. – 3. клас за времето 07.06 – 14.06.2021г. за дните,

в които не са организирани мероприятия – зелени училища, екскурзии и дневни лагери

1А клас и 1 В,Г класове в дните 11. и 14.06

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

В света на математиката

Рисувам света около мен

Рисувам света около мен

Пиша вярно и красиво

2

09,20 – 09,55

Рисувам света около мен

Четем приказки вълшебни

В света на музиката

Четем приказки вълшебни

В света на математиката

3

10,25 – 11,00

В света на музиката

Ателие „Малки сръчковци“

Пиша вярно и красиво

Ателие „Малки сръчковци“

Изучаваме света около нас

4

11,10 – 11,45

Изучаваме света около нас

Спортуваме активно

В света на математиката

Изучаваме света около нас

Ателие „Малки сръчковци“

5

11,55 – 12,30

Четем приказки вълшебни

Изучаваме света около нас

Спортуваме активно

Спортуваме активно

В света на музиката

 

1Б клас

 

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

В света на математиката

Спортуваме активно

Рисувам света около мен

Пиша вярно и красиво

2

09,20 – 09,55

В света на музиката

Ателие „Малки сръчковци“

В света на музиката

Четем приказки вълшебни

В света на математиката

3

10,25 – 11,00

Четем приказки вълшебни

Спортуваме активно

Пиша вярно и красиво

Ателие „Малки сръчковци“

Изучаваме света около нас

4

11,10 – 11,45

Рисувам света около мен

Четем приказки вълшебни

В света на математиката

Спортуваме активно

Ателие „Малки сръчковци“

5

11,55 – 12,30

Изучаваме света около нас

Изучаваме света около нас

Рисувам света около мен

Изучаваме света около нас

В света на музиката

 

 

2 А клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

Еднодневна екскурзия 

В света на математиката

Рисувам света около мен

Спортуваме активно

2

09,20 – 09,55

Спортуваме активно

Ателие „Малки сръчковци“

Четем приказки вълшебни

Пиша вярно и красиво

3

10,25 – 11,00

В света на музиката

Спортуваме активно

Ателие „Малки сръчковци“

Четем приказки вълшебни

4

11,10 – 11,45

Рисувам света около мен

Пиша вярно и красиво

Изучаваме света около нас

В света на математиката

5

11,55 – 12,30

Четем приказки вълшебни

Изучаваме света около нас

В света на музиката

В света на музиката

 

2 Б клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

Еднодневна екскурзия 

Четем приказки вълшебни

Рисувам света около мен

Изучаваме света около нас

2

09,20 – 09,55

Четем приказки вълшебни

Спортуваме активно

Пиша вярно и красиво

Спортуваме активно

3

10,25 – 11,00

В света на музиката

В света на математиката

Ателие „Малки сръчковци“

Четем приказки вълшебни

4

11,10 – 11,45

Рисувам света около мен

Ателие „Малки сръчковци“

Изучаваме света около нас

Пиша вярно и красиво

5

11,55 – 12,30

Спортуваме активно

В света на музиката

В света на математиката

В света на музиката

 

 

 

2 В клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

Еднодневна екскурзия 

В света на математиката

Рисувам света около мен

В света на музиката

2

09,20 – 09,55

Спортуваме активно

Ателие „Малки сръчковци“

Четем приказки вълшебни

В света на математиката

3

10,25 – 11,00

В света на музиката

Пиша вярно и красиво

Ателие „Малки сръчковци“

Спортуваме активно

4

11,10 – 11,45

Рисувам света около мен

Спортуваме активно

Изучаваме света около нас

Четем приказки вълшебни

5

11,55 – 12,30

Четем приказки вълшебни

Изучаваме света около нас

В света на музиката

Пиша вярно и красиво

 

2 Г клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

Спортуваме активно

Еднодневна екскурзия 

Рисувам света около мен

В света на математиката

Пиша вярно и красиво

2

09,20 – 09,55

В света на математиката

Четем приказки вълшебни

Ателие „Малки сръчковци“

В света на музиката

3

10,25 – 11,00

В света на музиката

Ателие „Малки сръчковци“

Спортуваме активно

Изучаваме света около нас

4

11,10 – 11,45

Рисувам света около мен

Изучаваме света около нас

Четем приказки вълшебни

Спортуваме активно

5

11,55 – 12,30

Четем приказки вълшебни

В света на музиката

Пиша вярно и красиво

В света на математиката

 

 

 

 

2 Д клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,30 – 09,05

В света на математиката

Еднодневна екскурзия 

В света на математиката

Пиша вярно и красиво

Рисувам света около мен

2

09,20 – 09,55

Рисувам света около мен

Ателие „Малки сръчковци“

В света на математиката

Изучаваме света около нас

3

10,25 – 11,00

Спортуваме активно

Спортуваме активно

В света на музиката

Ателие „Малки сръчковци“

4

11,10 – 11,45

В света на музиката

Четем приказки вълшебни

Спортуваме активно

Четем приказки вълшебни

5

11,55 – 12,30

Четем приказки вълшебни

В света на музиката

Изучаваме света около нас

Пиша вярно и красиво

 

 

3 А,Б,В клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,00 – 09,10

ЗЕЛЕНО

 

УЧИЛИЩЕ

Рисувам света около мен

Пиша вярно и красиво

2

09,20 – 10,00

Четем изразително

Забавна математика

3

10,20 – 11,00

Четем изразително

Ателие „Сръчни ръце“

4

11,10 – 11,50

Човекът и природата

Музикален калейдоскоп

5

12,00 – 12,40

Забавна математика

Човекът и обществото

 

 

 

 

3 Г,Д клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,00 – 09,10

ЗЕЛЕНО

 

УЧИЛИЩЕ

Рисувам света около мен

Пиша вярно и красиво

2

09,20 – 10,00

Четем изразително

Забавна математика

3

10,20 – 11,00

Четем изразително

Ателие „Сръчни ръце“

4

11,10 – 11,50

Човекът и природата

Музикален калейдоскоп

5

12,00 – 12,40

Забавна математика

Човекът и обществото

 

 

4 А-Е клас

  ден

час

време

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

08,00 – 09,10

ЗЕЛЕНО

 

УЧИЛИЩЕ

програмата на класа

програмата на класа

2

09,20 – 10,00

3

10,20 – 11,00

4

11,10 – 11,50

5

12,00 – 12,40

 

 

 

 

 

Организирани мероприятия по класове:

1 В,Г клас – от 07.06. до 10.06.2021г. (вкл) – градски летен лагер с ТА „Ситникол“

2 А-Д класове  – 08.06.2021г. – еднодневна екскурзия до ферма „Егрека“ – с. Дрен

 – 15.06.2021г. – еднодневна екскурзия „По пътя на млякото“ – с. Земен

3 А,Б,В клас      – 02.06.2021г. – еднодневна екскурзия – Сопот-Карлово-Калофер

– 08.06.2021г. – дневен спортен лагер в НСА „Васил Левски“

3 Г и 4 В класове                    – от 07.06. до 09.06.2021г. (вкл) – зелено училище – В. Търново-Арбанаси

3 Д клас и 4 А,Б,Г,Д,Е класове  – от 07.06. до 09.06.2021г. (вкл) – зелено училище – Трявна-В. Търново-Етъра