График за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г.

График за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г.

График за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.