ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година ще се проведе по следния график:

9:30- 10:30ч. за  І клас и V клас

Останалите ученици ще влизат поетапно.

11:00 ч. ІІ клас и ІV клас

12:00 ч. ІІІ клас

13:30 ч. VІ клас и VІІ клас

Учениците да носят празни ученически раници за учебниците.

45. ОУ "Константин Величков" подкрепя инициативата Купи 1 книга. Дари я на своето училище.

Ръководството и екипът на 45. ОУ пожелават успешна учебна година.