ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, 45. ОУ „Константин Величков“, като небитов потребител, ще събира предложения от търговци за доставка на електрическа енергия до 25.08.2020 г.

Всички предложения да бъдат изпращани на адрес: kv45ou@abv.bg

Л. Кирякова- Директор