Класирани на национален кръг

Класирани на национален кръг

Класирани на национален кръг

Поздравяваме с успеха Мила Красимир Гетова от 7-г клас, класирана за национален кръг на две олимпиади - по География и икономика и по История и цивилизации и Далия Данаилова Дацева от 7-д клас по География и икономика.

Специални поздравления и на техните учители г-жа Радка Манчева-учител по История и цивилизации и г-жа Елисавета Павлова-учител по География и икономика.