Мерки за предпазване от коронавирус

Мерки за предпазване от коронавирус

Мерки за предпазване от коронавирус

Монтирани са дозатори за течен сапун в сервизните помещения на 45.ОУ, за да се поддържа хигиена. Препоръчваме предприемане на профилактични и противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на заболявания, предизвикани от Коронавирус 2019-nCoV.