Олимпиада по математика-обл. кръг

Олимпиада по математика-обл. кръг

Олимпиада по математика-обл. кръг

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме ви, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09.00 ч., в сградата на 56.СУ"Проф. К. Иречек", р-н Люлин

Времето за работа върху задачите на областния кръг е:за ученици

те от IV до VІІ клас – 4 часа

Допълнителни указания:

  1. Учениците заемат местата си от 08:20 до 08:40 ч.

  2. Учениците се допускат в сградата на училището с документ за самоличност с актуална снимка (Ученическа книжка или Ученическа лична карта)

  3. Учениците носят: син химикал, черен молив и чертожни инструменти.

Училищното ръководство пожелава на всички участници успех!