ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, 
Дните от 16 март до 22 март 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от цяла България. Подготвяме варианти за организиране на дистанционно обучение в електронна среда.Ще използваме нова платформа към Shkolo- Електронен лидер и други варианти, за да могат да учат децата. Учителите ще се свържат с Вас, за уточняване на програма на уебинарите. В понеделник след педагогически съвет ще Ви уведомим, как точно ще се случат нещата.От Вас искаме съдействие за осигуряване на компютър, лап-топ, или таблет, за да стане всичко това възможно.
Бъдете здрави!

Лиана Кирякова
Директор на 45.ОУ 

НАРЕЖДАНЕ:

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, по нареждане на министъра на образованието и науката за въвеждането на строги противоепидемични мерки СЕ ОТМЕНЯТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, квалификации на учители, посещения на обекти и др.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД