Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща

Уважаеми родители, 
На 20.09.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от прогимназиален етап (5, 6 и 7 клас). За учениците от начален етап ( 2, 3 и 4 клас) родителската среща ще бъде на 21.09.2021 г. (вторник) от 18:00 ч.

От ръководството на 45. ОУ "Константин Величков".