Новозаписани ученици

Новозаписани ученици

Новозаписани ученици

Новозаписани ученици В 45. ОУ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“
през учебната 2021/2022 г. и резпределението им по паралелки