Родителски срещи за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас и списъци на учениците от 1 и 5 клас

Родителски срещи за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас и списъци на учениците от 1 и 5 клас

Родителски срещи за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас и списъци на учениците от 1 и 5 клас

12.09.2022

Уважаеми родители,

На 20.09.2022 г. (вторник) от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас по класните стаи. 
Ще Ви информираме за всичко необходимо!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 45.ОУ "К. ВЕЛИЧКОВ"