Родителска среща за първи и 6е клас

Родителска среща за първи  и 6е клас

Родителска среща за първи и 6е клас

Уважаеми родители,

На 10.09.2019 г. (вторник) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 1 клас. Допълнително ще публикуваме списъците на паралелките, класните ръководители и номер на класна стая.
Ще Ви информираме за всичко необходимо!

От екипа на 45. ОУ "Константин Величков"