Прием 2022/2023 г.

Прием 2022/2023 г.

Прием 2022/2023 г.

        Уважаеми родители, 

   Предлагаме прием на ученици в 1 клас - 5 паралелки с разширено изучаване на математика и български език. Ще се изучава и английски език от 1 клас. Два часа седмично ще има плуване в училищния басейн. Преминаваме на едносменен режим, което означава часове само сутрин, а следобяд занималня по желание на родителите. Предлагат се и допълнителни дейности като баскетбол, танци, шах, футбол, допълнителен английски език - Фарос и др.
    Повече информация ще намерите тук: https://kv45ou.com/about.php?id=123. Обявявам "Ден на отворените врати" за родителите на първокласници на 19.04.2022г от 18,00ч. в Актовата зала на 45.ОУ "К. Величков". Ще може да получите информация за организацията на учебния процес в 1 кл. ще се запознаете с учителите. Ше имате възможност да разгледате модерната ни учебна база и ще отговорим на всички въпроси.

ЛИАНА КИРЯКОВА - Директор на 45. ОУ "Константин Величков" 


Приемът ще се извършва съобразно:

1. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община – приложена в прикачен файл.
2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022 - 2023 година 
 https://kg.sofia.bg/#/calendar 

3. Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас /ИСОДЗ, ПГУ и 1 клас в училищата/. Заявления ще се подават само по електронен път през системата. 
https://kg.sofia.bg/#/home

4. Заповед на директора на 45. ОУ "К. Величков"