Прием 2022/2023 г.

Прием 2022/2023 г.

Прием 2022/2023 г.

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ.

За записване класираните първокласници от 1-во класиране срокът е от 06.06.2022г. от 12,00 ч. до 17.06.2022г. в 17,00 ч. НЕОБХОДИМО Е  родителят/настойникът, или упълномощеното от него лице да представи:

  • оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
  • копие на удостоверение за раждане на детето
  • да попълни на място различни декларации (носете си химикал)

Класирането ще излезе на 06.06.2022 г. в 12:00ч.

Записването ще става по следния часови график:

На 06.06.2022 г. от 12:00 ч до 18:00 ч в стая 107 и стая 113

На 07.06.2022 г. от 8:00 ч до 17:30 ч в стая 107 и стая 113

На 08.06.2022 г. от 8:00 ч до 17:30 ч в стая 107 и стая 113

През следващите дни ще бъде от 8,30- 17,00 ч в канцеларията на училището. За дните с НВО, а това са 14.06,16.06 и 17.06., ще записваме само от 14-17 ч. в канцеларията.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА  45. ОУ "К. ВЕЛИЧКОВ"

 

   За учебната 2022/2023 г. редлагаме прием на ученици в 1 клас - 5 паралелки с разширено изучаване на математика и български език. Ще се изучава и английски език от 1 клас. Два часа седмично ще има плуване в училищния басейн. Преминаваме на едносменен режим, което означава часове само сутрин, а следобяд занималня по желание на родителите. Предлагат се и допълнителни дейности като баскетбол, танци, шах, футбол, допълнителен английски език - Фарос и др.
    Повече информация ще намерите тук: https://kv45ou.com/about.php?id=123. Обявявам "Ден на отворените врати" за родителите на първокласници на 19.04.2022г от 18,00ч. в Актовата зала на 45.ОУ "К. Величков". Ще може да получите информация за организацията на учебния процес в 1 кл. ще се запознаете с учителите. Ше имате възможност да разгледате модерната ни учебна база и ще отговорим на всички въпроси.

ЛИАНА КИРЯКОВА - Директор на 45. ОУ "Константин Величков" 


Приемът ще се извършва съобразно:

1. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община – приложена в прикачен файл.
2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022 - 2023 година , който прилагаме в прикачен файл.
3. Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас /ИСОДЗ, ПГУ и 1 клас в училищата/. Заявления ще се подават само по електронен път през системата. 
https://kg.sofia.bg/#/home

4. Заповед на директора на 45. ОУ "К. Величков"