Прием 2019/2020 г.

Прием 2019/2020 г.

Прием 2019/2020 г.

       Уважаеми родители,
  Поради големия интерес към приема ни за първи клас лично подготвих за Вас брошура. Все още изчакваме Системата за прием на СО, където ще бъдат уточнени критериите за това и сроковете. Своевременно ще публикуваме в сайта.

Лиана Кирякова
Директор на 45. ОУ "Константин Величков"