Програма за часовете на всички паралелки

Програма за часовете на всички паралелки

Програма за часовете на всички паралелки

   Уважаеми родители,

Това е програмата за втория срок на всички паралелки.

Първият час за I смяна започва в 07:45 ч., а първият час за втора смяна е от 13:00 ч. Занималните също сутрин са от 07:45 ч. За първи клас няма промяна в разписанието. Чакаме ви с нетърпение!