Неучебен ден 03.10.2022г.

Неучебен ден 03.10.2022г.

Неучебен ден 03.10.2022г.

24.09.2022г.

 

 

Уважаеми родители и ученици,

На 03.10.2022г. понеделник ще бъде неучебен ден. В сградата на училището се изграждат изборни секции и се налага цялостна хигиенизация на учебните помещения и подреждането им.

Прилагаме заповед на Министъра на образованието и науката

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 45. ОУ "К. ВЕЛИЧКОВ"