Посещение в Музейко във връзка с извънкласните дейности в училището