Покана за избор на нов състав /членове и резервни членове/ на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към 45. ОУ „Константин Величков“

Покана за избор на нов състав /членове и резервни членове/ на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към 45. ОУ „Константин Величков“

В изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата:

на 12.12.2019 г. от 18.00 ч. в кабинет № 307 ще се проведе събрание на излъчените представители от класовете при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на нов състав /членове и резервни членове/ на Обществен съвет към 45. ОУ „Константин Величков“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата в 45. ОУ „Константин Величков“.

 

Лиана Кирякова

Директор на

45. ОУ „Константин Величков“