Национална програма

Национална програма

Национална програма

Ученици от 45. ОУ "К. Величков" се обучават в групи по история при г-жа Манчева и по география при г-жа Павлова по национална програма "Осигуряване обучението на талантливи ученици във връзка с участието им в олимпиади и състезания".