Прием в 1 клас 2021/2022г.

Прием в 1 клас 2021/2022г.

Прием в 1 клас 2021/2022г.

За учебната 2020/2021 г. обявяваме прием на 5 паралелки. Подробна информация може да намерите в бутона "Прием 1 клас 2021/2022 г.".

• Високо квалифицирани педагогически специалисти.

• Мотивираме учениците за активно участие в олимпиади и национални състезания.

• 8 учебни стаи с интерактивни дъски, 20 учебни стаи с мултимедии, виртуална лаборатория - природни науки, STEM кабинети.

• Модерен библиотечно-информационен център.

• Стая за целодневно обучение обзаведена по национална програма.

• Часовете по спортни дейности се провеждат в плувния басейн на училището.

• Разнообразни дейности по интереси.

• Разполагаме с просторен, обновен стол за хранене, голям физкултурен салон и актова зала.

• “Зелено игрище” изградено по проект на СО за спортни дейност.