Прием в 1 клас 2024/2025г.

Прием в 1 клас 2024/2025г.

Прием в 1 клас 2024/2025г.

04. 04. 2024г.

КЪМ 03.06.2024г. са регистрирани 107 бр. кандидати за 1 кл. по 1-во желание.

Да запишем първолаците от РАЗ е голям успех за НАС!

МОЕТО УЧИЛИЩЕ - https://youtu.be/rIm1tbhG9Fk

За учебната 2024/2025 г. обявяваме прием на 4 паралелки. Подробна информация може да намерите в бутона "Прием 1 клас 2024/2025 г.".

Разполагаме с :

• Високо квалифицирани педагогически специалисти.

• Мотивираме учениците за активно участие в олимпиади и национални състезания.

• 24 учебни стаи с интерактивни дисплеи, 10 учебни стаи с мултимедии, виртуална лаборатория - природни науки, STEM кабинети.

• Модерен библиотечно-информационен център.

• Стая за целодневно обучение обзаведена по национална програма.

• Часовете по спортни дейности се провеждат в плувния басейн на училището.

• Разнообразни дейности по интереси.

• Разполагаме с просторен, обновен стол за хранене, голям физкултурен салон и актова зала.

• “Зелено игрище” изградено по проект на СО за спортни дейност.