Резултати от национална олимпиада "Знам и мога"

Резултати от национална олимпиада "Знам и мога"

Огняна Георгиева Димитрова

София-град

София

45. ОУ

39

Виктория Методиева Стефанова

София-град

София

45. ОУ

38,5

Ася Нюрал Татова

София-град

София

45. ОУ

34,5

Мартин Хованес Степанян

София-град

София

45. ОУ

34,5