Нови шкафчета/ "Сговорна дружина- планина повдига"

Нови шкафчета/  "Сговорна дружина- планина повдига"

Нови шкафчета/ "Сговорна дружина- планина повдига"

Уважаеми родители, уведомявам Ви, че съм в очакване на 70 броя модулни (по 6) шкафчета за учениците от мебели "КАН". Всички тези шкафчета са предназначени за определени стаи, където няма такива. Притеснена съм, че те трябва да бъдат разнесени по етажите, а сами знаете, че тежат много. Ще идват на етапи, като първите се очакват в началото на февруари. Искам да Ви помоля родители, които имат възможност да помогнат за поставянето им в стаите. Класните ръководители своевременно ще Ви уведомят. Сами разбирате, че няма как да ги качим по етажите без Ваша помощ.Надявам се отново да докажем, че..."Сговорна дружина планина повдига"!

Л. Кирякова